PHX Smart School đã triển khai rất nhiều dự án công nghệ thực tế với chất lượng cao. Điển hình là những dự án dưới đây đã đi vào hoạt động với sự ổn định rất cao.