Quản lý chất lượng dạy học trực tuyến – Giải pháp cho trường?

Không khó để nhận thấy những bất cập của việc quản lý chất lượng dạy học trực tuyến hiện nay. Nhiều trường học vẫn chưa thể triển khai được một nền tảng dạy trực tuyến đúng nghĩa để quản trị, kiểm soát chất lượng dạy học từ xa. Sự rời rạc của các nền tảng trực tuyến từ quản lý đến dạy học không đủ để một trường học có thể vận hành lúc trực tiếp. Một nền tảng dạy học trực tuyến đầy đủ phải đảm bảo được những điều kiện về chức năng giáo dục dành cho từng trường. 

Hệ thống quản lý chất lượng dạy học trực tuyến cần đáp ứng được các mục tiêu quản trị của nhà trường

Với nhu cầu hội nhập giáo dục, mỗi trường sẽ có những chuẩn đào tạo riêng và cần nhiều tham số để đánh giá chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, các hệ thống quản lý học tập như Google Classroom, Canvas,… chỉ cung cấp những chức năng quản trị thông thường, không thể tùy chỉnh theo nhu cầu của từng trường. Điều này dẫn đến việc các trường phải sử dụng đồng thời nhiều nền tảng để có thể vận hành nhà trường.

Hệ thống quản lý chất lượng dạy học trực tuyến cần có tài liệu giảng dạy được chương trình hoá, phân hoá, tương tác hoá chứ không đơn thuần là “online hóa” tài liệu dạy học

Không chỉ khi dạy học trực tuyến thì số hoá học liệu mới được nhắc đến như một điều tất yếu. Những bài giảng, tài liệu được chuẩn hoá theo chương trình dạy học sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên và nhà trường. Khi có một hệ thống quản lý nội dung bài giảng được tích hợp và phân phối theo chương trình đào tạo, giáo viên như có một trợ giảng giúp học sinh tự học với những kiến thức cơ bản. 

Hệ thống quản lý chất lượng dạy học trực tuyến tương tác kết hợp đánh giá và lưu trữ kết quả học tập

Các nền tảng dạy học trực tuyến miễn phí mà hiện nay nhiều trường đang sử dụng chỉ là giải pháp hỗ trợ meeting tạm thời (như Zoom, Skype, Teams, Google Meet,…) để có thể giao lưu giữa giáo viên và học sinh. Thiếu sự tương tác, không tự động ghi nhận hoạt động trong lớp học, không có chức năng của hệ thống quản lý, đánh giá hay lưu trữ dữ liệu,… là hạn chế của hầu hết các nền tảng dạy trực tuyến hiện nay. 

Báo cáo kết quả học tập tự động

Tại Việt Nam hiện nay, PHX Smart School – Giải pháp toàn diện cho trường học thông minh, là một số ít trong các đơn vị cung cấp nền tảng dạy trực tuyến có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản trị, giảng dạy cho trường học, với:

  • Hệ thống quản lý học tập LMS, 
  • Nền tảng dạy học trực tuyến tương tác, 
  • Ứng dụng liên lạc nhà trường & gia đình,… 

Hơn thế nữa, với PHX Smart School đã tích hợp hệ thống quản lý học tập LMS với các nền tảng dạy học trực tuyến: Ms Team để các trường có thể kiểm soát được hiệu quả dạy học trực tuyến.

Chi tiết về giải pháp vui lòng liên hệ: https://www.phx-smartschool.com/lien-he/